YETENEK YÖNETİMİ

YETENEK YÖNETİMİ

BIGBANG BURGER’de Yetenek Yönetimi, şubelerimizde farklı kademelerde çalışan, yetkinlik ve performansı ile başarısını kanıtlamış ve gelecekte BIGBANG BURGER takımı içerisinde kilit rollerde yer alabilecek, bize rekabet avantajı sağlayabilecek takım arkadaşlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecidir.

BIGBANG BURGER ekibi eğitimler ile sürekli olarak kendilerini geliştirme, yaptıkları meslekleri daha bilinçli olarak yapabilme imkanı yakalarlar. Bu eğitimler ile çalışanlar, güçlü ve gelişime açık yanlarını ortaya çıkaracak ve onları üst pozisyonlara hazırlayacak teknik ve kişisel gelişim eğitimlerine katılırlar.

BIGBANG BURGER’de Yetenekler potansiyeli yüksek ve performansı ile fark yaratan çalışanlarımızın yetkinlikleri ve performansları, performans yönetim sistemi ve onlara özel hazırlanan değerlendirmeler ile objektif bir şekilde değerlendirilir.

BIGBANG BURGER YETENEK HAVUZU SİSTEMİ ile farklı pozisyonlar için mevcut ve gelecekte oluşabilecek yetenek ihtiyaçlarını bugünden belirlemeye ve sistematik bir süreç içinde yetiştirmesi sağlanır.